www.muslimuz

www.muslimuz

Середа, 15 августь 2018 00:00

Қуръони каримда Қуръон васфи

Қуръон – ҳидоят каломи. “Ушбу Китоб (Қуръон) шубҳадан холи ва (у шундай) тақводорлар учун ҳидоят (манбаи)дирким”... (Бақара сураси, 2-оят).

 

Қуръон – Аллоҳ таолонинг Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламга нозил қилган каломи. “Агар бандамизга (Муҳаммадга) туширган нарсамиздан (Қуръондан) шубҳада бўлсангиз, бас, сиз ҳам унга ўхшаш (биргина) сура (ёзиб) келтиринг ва Аллоҳдан ўзга гувоҳларингизни чақиринг – агар ростгўй бўлсангиз” (Бақара сураси, 23-оят).

 

Қуръон – тасдиқловчи калом. “Ўзингиздаги нарса (Таврот ва Инжил)ни тасдиқ этувчи ҳолда нозил қилган нарсам (Қуръон)га имон келтирингиз” (Бақара сураси, 41-оят).

 

“Қачонки, уларга Аллоҳ ҳузуридан ўзларидаги нарсани (Тавротни) тасдиқ этувчи Китоб (Қуръон) келганида, илгари кофирларга қарши (худди шу китоб воситаси билан) ёрдам сўраб юрар эдилар” (Бақара сураси, 89-оят).

 

(У) Сизга (эй Муҳаммад!) Китобни (Қуръонни) ҳақиқатан ўзидан олдинги (илоҳий китоблар)ни тасдиқловчи ҳолида нозил қилди” (Оли Имрон сураси, 3-оят).

 

“Балки, у (бутун) оламлар Парвардигори томонидан (келган), шубҳасиз, ўзидан олдинги нарса (илоҳий китоблар)ни тасдиқловчи ва батафсил (баён этилган) китобдир” (Юнус сураси, 37-оят).

 

Қуръон – Аллоҳнинг каломи. “Аллоҳ томонидан улардаги нарсани тасдиқ этувчи Пайғамбар (Муҳаммад) келиши билан, китоб (Таврот) берилганлардан бир гуруҳи Аллоҳнинг китоби (Қуръон)ни худди билмагандек ортларига улоқтирдилар” (Бақара сураси, 101-оят).

 

Қуръон – ҳақ ва ботилни ажратувчи калом.(Энди эса) Фурқонни (ҳақ билан ноҳақликни ажрим этувчи Қуръонни) нозил қилди” (Оли Имрон сураси, 4-оят).

 

Қуръон – мўминлар учун насиҳатдир. “Бу (Қуръон ёки мазкур гаплар) одамлар учун баёнот ҳамда тақводорлар учун ҳидоят ва насиҳат (манбаи)дир” (Оли Имрон сураси, 138-оят).

 

“Албатта, Биз Сизга ушбу Китоб (Қуръон)ни одамлар орасида Аллоҳ кўрсатган йўл билан ҳукм этишингиз учун барҳақ нозил этдик” (Нисо сураси, 105-оят).

 

Қуръон – нурдир. “Эй одамлар! Сизларга Раббингиздан ҳужжат (Пайғамбар ва мўъжизалар) келди. Сизларга яна равшан нур (Қуръон)ни ҳам нозил этдик(Нисо сураси, 174-оят).

 

“...нозил қилинган нур (Қуръон)га эргашганлар, айнан ўшалар (охиратда) нажот топувчи кишилардир” (Аъроф сураси, 117-оят).

 

“Биз нозил қилган Нурга (Қуръонга) имон келтирингиз!” (Тағобун сураси, 8-оят).

 

Қуръон – ҳақиқатдир. “Уларга ҳақиқат (Қуръон) келиши билан уни ёлғонга чиқардилар” (Анъом сураси, 5-оят).

 

“Айтинг: (Бу Қуръон) Раббингиз (томони)дан (келган) Ҳақиқатдир” (Каҳф сураси, 29-оят).

 

Қуръон – огоҳлантирувчи каломдир. “Бу (Қуръон) бир муборак, ўзидан олдинги (илоҳий китоблар)ни тасдиқловчи, Уммул-қуро (деб аталмиш Макка аҳли)ни ва унинг атрофидаги кишиларни огоҳлантиришингиз учун Биз нозил қилган Китобдир” (Анъом сураси, 92-оят).

 

Қуръон – муборак каломдир. “Мана бу Биз нозил қилган муборак Китоб (Қуръон)дир, унга эргашингиз ва тақволи бўлингиз, токи раҳм қилингайсиз” (Анъом сураси, 155-оят).

 

(Эй Муҳаммад! Ушбу Қуръон) оятларини тафаккур қилишлари ва ақл эгалари эслатма олишлари учун Биз Сизга нозил қилган муборак Китобдир (Сод сураси, 29-оят).

 

Қуръон – эслатмадир. “У (Қуръон) мўминлар учун (илоҳий) эслатма ҳамдир” (Аъроф сураси, 2-оят).

 

“Сиз улардан бу (даъватингиз) учун бирор ажр (ҳақ) сўрамайсиз. У (Қуръон) фақатгина (барча) оламлар учун бир эслатмадир, холос” (Юсуф сураси, 104-оят).

 

“Албатта, бу Қуръонда уларнинг эслатма олишлари учун (турли масал ва ҳикматларни) баён қилдик. (Лекин бу эслатмалар) уларни янада (ҳақдан) йироқлаштирмоқда” (Исро сураси, 41-оят).

 

(Эй Муҳаммад!) Биз Сизга бу Қуръонни (дин ишида) машаққат чекишингиз учун эмас, балки (Аллоҳдан) қўрқадиган кишилар учун эслатма сифатида нозил қилдик” (Тоҳо сураси, 2-3-оятлар).

 

“Бу (Қуръон) Биз нозил қилган муборак эслатмадир. Ҳали сиз уни инкор қилувчимисиз?! (Анбиё сураси, 50-оят).

 

“Ҳолбуки, у (Қуръон барча) оламлар учун эслатмадир” (Қалам сураси, 52-оят).

 

“Ҳақиқатан, у (Қуръон) тақводорлар учун эслатмадир” (Ҳоққа сураси, 48-оят).

 

“Йўқ! У (Қуръон) бир эслатмадир (Муддассир сураси, 54-оят).

 

“У (Қуръон), ҳақиқатан, бутун олам (халқи) учун эслатмадир (Таквир сураси, 27-оят).

 

Қуръон – раҳматдир. “Бу (Қуръон) имон келтирадиган қавм учун Раббингиздан кўрсатмалар, ҳидоят ва раҳмат (манбаи)дир” (Аъроф сураси, 203-оят).

 

(Ушбу Қуръон) тўқиб чиқариладиган гап эмас, балки ўзидан олдинги нарсаларни (яъни самовий китобларни) тасдиқ этувчи, унга имон келтирадиган қавм учун барча нарсаларни муфассал баён қилиб берувчи ҳидоят ва раҳмат (манбаи бўлган бир Китоб)дир” (Юсуф сураси, 111-оят).

 

 “Албатта, у (яъни Қуръон) мўминлар учун ҳидоят ва раҳматдир (Намл сураси, 77-оят).

 

Қуръон – зулматдан нурга олиб чиқувчи каломдир. “Алиф, Лом, Ро. (Эй Муҳаммад! Бу Қуръон) Парвардигорларининг изни билан одамларни зулматлардан нурга, яъни қудрат ва ҳамд эгасининг йўлига олиб чиқишингиз учун Сизга Биз нозил қилган Китобдир (Иброҳим сураси, 1-оят).

 

Қуръон – Аллоҳ таоло Ўзининг ҳимоясига олган каломдир. “Албатта, бу зикрни (яъни Қуръонни) Биз Ўзимиз нозил қилдик ва уни Ўзимиз асрагувчидирмиз” (Ҳижр сураси, 9-оят).

 

Қуръон – мўминлар учун башоратдир. “...ҳидоят, раҳмат ва мусулмонлар учун башорат бўлган Китоб (Қуръон)ни нозил қилдик” (Наҳл сураси, 89-оят).

 

(Эй Муҳаммад! Уларга) уни (яъни Қуръонни) Руҳул-Қудус (Жаброил) Раббингиз (тарафи)дан имон келтирганларни (динда) собитқадам қилиш учун мусулмонларга ҳидоят ва башорат бўлган ҳолида барҳақ нозил қилганини (уларга) айтиб қўйинг!” (Наҳл сураси, 102-оят).

 

“Албатта, бу Қуръон энг тўғри йўлга ҳидоят этур ва эзгу ишларни қиладиган мўминларга катта мукофот борлиги ҳақида башорат берур” (Исро сураси, 9-оят).

 

“Албатта, бунда (Қуръонда) ибодат қилувчилар қавми учун хушхабар бордир (Анбиё сураси, 106-оят).

 

Қуръон – тақводорларга шифодир.(Биз) Қуръондан мўминлар учун шифо ва раҳмат бўлган (оят)ларни нозил қилурмиз. (Лекин бу оятлар) золим (кофир)ларга фақат зиённи орттирур” (Исро сураси, 82-оят).

 

Қуръон – мисли йўқ каломдир. Айтинг: “Қасамки, агар инсу жин ушбу Қуръоннинг ўхшашини келтириш учун бирлашиб, бирбирларига ёрдамчи бўлсалар-да, унинг мислини келтира олмаслар” (Исро сураси, 88-оят).

 

Қуръон – турфа масаллар баён этилган калом. “Аниқки, (Биз) ушбу Қуръонда одамлар учун турли масал (маъно)лардан баён қилдик. Лекин одамларнинг кўплари фақат инкор этишнигина ихтиёр этдилар” (Исро сураси, 89-оят).

 

Қуръон – бўлиб-бўлиб нозил қилинган калом. “Қуръонни одамларга вақти-вақти билан ўқиб беришингиз учун уни бўлакларга бўлдик ва бўлиб-бўлиб нозил қилдик” (Исро сураси, 106-оят).

 

Қуръон – ҳикмат ила нозил бўлган калом. “Биз уни (Қуръонни) ҳақиқат (ҳикмат) билан нозил қилдик ва (у ҳам) ҳақиқат билан нозил бўлди” (Исро сураси, 105-оят).

 

Қуръон – Аллоҳ таоло нозил қилган калом.(Ўз) бандаси (Муҳаммад)га Китоб (Қуръон)ни нозил қилган зот (Аллоҳ)га – ҳамд!” (Каҳф сураси, 1-оят).

 

“Албатта, (бу Қуръон) оламлар Парвардигорининг нозил қилган (китоб)идир (Шуаро сураси, 192-оят).

 

“Бу Китобнинг (Қуръоннинг) нозил қилиниши, шубҳасиз, (барча) оламларнинг Парвардигори (томони)дандир (Сажда сураси, 2-оят).

 

(Ушбу Қуръон) Қудратли ва Билимли Аллоҳ (томони)дан нозил қилинган Китобдир (Ғофир сураси, 2-оят).

(Бу Қуръон) Қудратли ва Ҳикматли Аллоҳ (томони)дан нозил қилинган китобдир” (Жосия сураси, 2-оят).

 

Қуръон – муборак кечада нозил бўлган калом. “Аниқ Китоб (Қуръон) билан қасамёд этурманки, албатта, Биз уни муборак кечада нозил қилдик...” (Духон сураси, 2-3-оятлар).

 

Қуръон – Аллоҳ таолонинг ваҳийсидир.(Эй Муҳаммад!) Сизга ваҳий қилинган Раббингизнинг Китоби (Қуръон)ни тиловат қилинг!” (Каҳф сураси, 27-оят).

 

“У (ваҳий) фақат зикр (эслатма) ва аниқ Қуръондир (Ёсин сураси, 69-оят).

 

Қуръон –тиловати осон қилинган каломдир.(Эй Муҳаммад!) Албатта, Биз тақво эгаларига хушхабар беришингиз учун ва саркаш қавмни огоҳлантиришингиз учун уни (Қуръон тиловатини) Сизнинг тилингизга осон қилиб қўйдик” (Марям сураси, 97-оят)

 

Қуръон – араб тилида нозил бўлган калом. “Шунингдек, Биз уни араб тилидаги Қуръон шаклида туширдик ...” (Тоҳо сураси, 113-оят).

 

Қуръон – Аллоҳ таолонинг зикридир. “Ҳолбуки, уларнинг ўзлари Раҳмоннинг зикри (Қуръон)ни инкор этувчилардир (Анбиё сураси, 36-оят).

 

Қуръон – оятлари батафсил ёритилган каломдир. “У биладиган кишилар учун арабий Қуръон ҳолида (нозил қилиниб), оятлари муфассал баён қилинган Китобдир (Фуссилат сураси, 3-оят).

 

Қуръон – зикри осон этилган каломдир. “Ҳақиқатан, Биз Қуръонни зикр (эслатма) учун осон қилиб қўйдик” (Қамар сураси, 17-оят).

 

Қуръон – фақат покизаларгина қўлига олувчи каломдир. “Уни (Қуръонни) таҳоратли кишилардан ўзгалар ушламаслар” (Воқеа сураси, 79-оят).

 

Даврон НУРМУҲАММАД

тайёрлади

В Ташкенте представители Управления мусульман Узбекистана, Ташкентского исламского института и научные сотрудники Института астрономии Узбекистана имени Мирзо Улугбека провели совещание по вопросам, касающихся определению времени молитвы.
По итогам совещания принято решение о том, что в новом календаре намаза будут внесены изменения во времени намазов Фаджр, Аср и Иша. В частности, они будут меняться в зависимости от времени года.


Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

Саудия Арабистонидаги муқаддас шаҳар – Маккаи мукаррамага ҳаж амалларини адо этиш учун навбати билан етиб келаётган юртдошларимиз муҳташам “Аброж ал-Ҳидоя” меҳмонхонасида тантанали равишда катта эҳтиром билан кутиб олинмоқда.
Ёруғ орзулар, эзгу тилаклар, катта ихлослар оғушида келаётган меҳмонларга Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий Усмонхон Алимов ҳазратлари, Дин ишлари бўйича қўмита раиси ўринбосари Нуриймон Абулҳасан ва Саудия Арабистонидаги ҳамкор “ал-Ҳидоя” ширкати раҳбарлари пешвоз чиқмоқдалар.


Зиёратчиларимиз меҳмонхонага яқинлашганда салавотлар айтилаётир ҳамда уларга ширинликлар улашилиб, муқаддас зам-зам суви билан икром қилинмоқда.
Ҳашаматли меҳмонхонадан жойлари тайин бўлган зиёратчиларимиз бу ерда мамлакатимиздан уларга хизмат кўрсатиш учун бирмунча олдинроқ етиб келиб, катта ҳозирликлар кўриб қўйган ишчи гуруҳ таркибидаги моҳир ошпазларимизнинг ошпазликни санъат даражасига кўтарганига гувоҳ бўлаётир, наинки гувоҳ бўлаётир, балки улар пиширган лаззатли таомлардан таомланиб, оғизда мазаси қоладиган ширинликлардан ҳам баҳра олаётир.


Маълумингизки, Аллоҳ таоло азиз-у баракали қилиб қўйган Маккаи мукаррамада дунёнинг барча маконларида битадиган мева-сабзавотларнинг ҳаммасидан бор ва ўша неъматларнинг барчаси бизнинг ҳожиларимизга хизмат кўрсатаётган меҳмонхона ошхонасига ҳам келтирилиб зиёратчиларимиз учун ёзилган дастурхонга тортилган. Янада эътиборлиси, зиёратчилар улардан таъбига қараб истаганича истеъмол қилаверади...
Бундай ажойиб шароитлар зиёратчиларимизнинг ибодатга бўлган рағбатини янада оширишга, Буюк Парвардигоримизнинг ҳисобсиз неъматларининг шукронасини келтиришга бўлган иштиёқларини янада зиёда қилмоқда.

 

ЎМИ Матбуот хизмати

Куни кеча 9 август куни Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг бир қатор масъул ходимлари, ТИИ устозлари ва Ўзбекистон Фанлар Академияси Мирзо Улуғбек номидаги Астрономия институти мутахассислари ўртасида намоз вақтларини белгилаш масаласи юзасидан йиғилиш бўлиб ўтди. Диний Идорадан Фатво бўлими мудири Ҳомиджон Ишматбеков, Котибият бўлими бош мутахассиси, устоз Муҳаммад Аюб Ҳомидов, Имом Бухорий номидаги Тошкент Ислом институти устозлари Фарҳод Жўраев, Фахриддин Маманосиров, Яҳё Раззоқов, ёш тадқиқотчилардан Ҳасанхон Абдулмажидов биргаликда Юнусобод туманида жойлашган расадхона (Обсерватория) биносига ташриф буюришди. У ерда меҳмонларни еткачи мутхассис Собитхон Илёсхонов бошчилигидаги соҳа вакиллари кутиб олдилар.
 
Йиғилишда янги тақвимда намоз вақтларини қайд этишда қабул қилинган илмий асосларга таянган ҳолда асосан бомдод, аср ва хуфтон намозларининг вақтини янада аниқроқ белгилаш масаласи ўртага ташланди.

Собитхон Илёсхоновнинг таъкидлашича, у бир гуруҳ тадқиқотчилар билан бирга бир йил давомида тонг отиши ва шафақ ғойиб бўлиш вақтини ўлкамизнинг турли минтақаларидан туриб кузатган. Улар ушбу кузатувлар ва бошқа илмий манбалардан келиб чиққан ҳолда намоз вақтларини Қуёшнинг Ер сатҳига кўра градусига қиёслаган ҳолатда уч хил вақтда белгилаб чиқишган. Ушбу вақт белгилари йиғилишда очиқ муҳокамага қўйилди ва мавзу устида баҳс қилинди. Кўпчилик бир овоздан 15 градус деб белгилашни мақъул топди.

Шунингдек, аср намозининг вақти ҳам қайта кўриб чиқилди. Шунга кўра, бу йилги намоз тақвимида бомдод, аср ва хуфтон намозларининг вақтида бироз ўзгариш қабул қилинади. Аниқроғи, уларнинг вақти фаслга қараб ўзгариб туриш хусусиятига эга бўлади.
 
Ушбу йиғилиш тафсилоти ва хулосалари ҳақида мутахассислар тарафидан алоҳида мақола ва тушунтиришлар эълон қилиниши кўзда тутилмоқда.Ўзбекистон Мусулмонлари идораси Матбуот хизмати

Аллоҳ таоло Қуръони Каримда шундай деган:

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Эй иймон келтирганлар! Агар фосиқ хабар келтирса, аниқлаб кўринглар, бир қавмга билмасдан мусибат етказиб қўйиб, қилганингизга надомат чекувчи бўлманглар”.

(Агар хабар Аллоҳдан ва Пайғамбар алайҳиссаломдан бўлса, сўзсиз қабул қилиш вожибдир. Қабул қилмаганлар гуноҳкори азим, кофир бўладилар. Ояти каримада Аллоҳ таоло “фосиқ хабар келтирса, аниқлаб” хабарнинг собитлигини текшириб кўришга амр қилмоқда. Аллоҳнинг амрига бўйсуниш вожиб. Афсуски, мусулмонлар ушбу оятга амал қилмаганлари оқибатида катта мусибатларга дучор бўлмоқдалар. Бир хабарни эшитиши биланоқ, суриштирмай, бирор иш қилинса, кейин хабарнинг ёлғонлиги ёки хатолиги аён бўлса, ҳақиқатдан афсус-надоматга сабаб бўлади. Шунинг учун ҳам, Аллоҳ таоло “бир қавмга билмасдан мусибат етказиб қўйиб, қилганингизга надомат чекувчи бўлманглар”, демоқда.) (Ҳужурот сураси, 6-оят).

Маълумки, қадимдан хайрли ва бунёдкорлик ишларига тош отадиган ва уни кўролмайдиган кучлар, гуруҳлар, шахслар доимий равишда ҳаракатда бўлган. Инсонийликка, эзгу ва савоб ишларга қарши бўлган, уни тўхтатишга ҳаракат қиладиган ғаддор шахслар жамиятда топилган. Ўзбекистон Мусулмонлари идораси диёримиздаги мўъмин-мусулмонларга хизмат кўрсатадиган, уларнинг диний масалаларида кўмакчиси, бу борадаги кундалик ибодат ва бошқа маросимларини тўлиқ бажаришларида фаол ёрдам бермокда.   

Айрим ижтимоий тармоқларда вазиятни тўлиқ ўрганмасдан ҳамда мутасадди ташкилот ва шахслардан суриштирмасдан бир нохуш хабар тарқатилган. Жумладан,  Қашқадарё вилояти, Ғузор туманидаги Ярғунчи жоме масжидининг фаолиятига доир маълумотлар келтирилиб, гўёки ушбу кунларда масжид имоми тилхат ёзиб бергани, унда бир миллион сўм пул тушумини ташкил қилмаса, ўзига нисбатан чора кўрилиши, ҳаттоки масжид фаолияти тўхтатилиши ҳақидаги “тилхат” намунаси келтирилган.

Мақолада келтириб ўтилган ҳолат аслида 2018 йил март ойида содир бўлган.  Аввало шуни таъкидлаш лозимки, масжидлар нодавлат ва нотижорат ташкилот булиб,  ўз-ўзини молиявий таъминлайди.  Табиийки, бу масалада масжидга тақдим қилинаётган ҳадя ва эҳсонлар муҳим рол ўйнайди. 

Ҳозирги кунга қадар ушбу масжид молиявий харажатларини ўзи қопламайдиган қўшимча иқтисодий ёрдамга муҳтож бўлган масжидлар қаторига киради.

Бироқ масжиддаги молиявий муаммолар сабаб унинг имомига ёки ноибига нисбатан чора кўрилмаган.

         Шу йилнинг май ойида Президентимиз Ш.Мирзиёев ташаббуслари билан “Вақф” хайрия жамоат фонди ташкил этилди. “Вақф”нинг асосий фаолияти аҳолининг кам таъминланган ва иқтисодий ночор қатламни иқтисодий ва ижтимоий қўллаб-қувватлашдан иборат. Шу жумладан, Республикамиздаги масжид имом-хатиблари ва ходимларининг маоши ҳамда ижтимоий ҳимоясини ҳам таъминлашдан иборат.

         Айнан Қашқадарё вилояти Ғузор туманидаги Ярғунчи жоме масжидида 2018 йилнинг июн ва июл ойларида жума намози тушумларидан жами 206  минг сўм пул масжид ҳисоб рақамига келиб тушган. Ушбу маблағ “Вақф” хайрия жамоат фондининг ҳисобига ўтказилган.

Энди қуйидаги рақамларга эътибор қилайлик:

“Вақф” хайрия жамоат фонди июл-август ойларида ушбу Ғузор туманидаги Ярғунчи жоме масжидига жами 1 миллион 600 минг сўм миқдорида маблағ ўтказган. Ҳисобни тушунган ҳар қандай киши орадаги тафовутни бемалол била олади. Айни шу ҳолат мамлакатимиздаги барча масжидларга ҳам қўлланилмокда. Демак, ҳозирги кунда моддий тарафдан муҳтож масжидларга “Вақф” хайрия жамоат фонди томонидан етарли миқдорда ёрдамлар кўрсатилмоқда. Дарҳақиқат, “Вақф” хайрия жамоат фондини ташкил этишдаги бирламчи вазифалардан бири ўз ижросини топмоқда.

 

Азизлар! Юқоридаги оятда келтирилганидек, бирон хабарни эшитсак ёки ўқисак, “...аниқлаб кўринглар амрига амал қилайлик!

  

Ўзбекистон Мусулмонлари Идораси

Матбуот хизмати

Мақолалар

Top